Aktualnie otwarte ankiety

Poniżej znajdziesz wszystkie aktualne ankiety. Wybierz jedną z nich aby pomóc w dostarczeniu cennych informacji, które mogą być wykorzystane do pomocy chorym na dystonię dziś i w przyszłości. Twój udział jest dla nas bardzo ważny.

Dieta i dystonia

Ankieta przeprowadzana przez Dr Katarzyna Smilowska of Silesian Center of Neurology, Katowice, Poland

Dr Daniel J. van Wamelen, Department of Basic & Clinical Neuroscience, King’s College London. Głównym celem ankiety jest zbadanie w jaki sposób dieta wpływa na dystonię i w jaki sposób lekarze mogą pomóc w rozwiązaniu problemów w tym obszarze. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 15-20 min.

Ankieta zakończy się w dniu 31st July 2023