Pågående enkätundersökningar

Nedan finner du en översikt av pågående enkätundersökningar. Välj en och delta med att bidra med värdefull information som kan hjälpa dystoniapatienter idag och i framtiden. Dina svar är viktiga för oss.

Kost och dystoni

Enkätundersökning av Katarzyna Smilowska & Daniel van Wamelen of Silesian Center of Neurology, Katowice, Poland & Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, Department of Basic & Clinical Neuroscience, King’s College London, London, United Kingdom

Huvudsyftet med denna enkät är att undersöka hur kost påverkar dystoni och om hur vi och andra läkare kan ta i itu med dessa problem. Enkäten tar 15–25 minuter att göra.

Enkätundersökningen avslutas 31st December 2022