Pågående enkätundersökningar

Nedan finner du en översikt av pågående enkätundersökningar. Välj en och delta med att bidra med värdefull information som kan hjälpa dystoniapatienter idag och i framtiden. Dina svar är viktiga för oss.

Kost och dystoni

Enkätundersökning av Dr Katarzyna Smilowska of Silesian Center of Neurology, Katowice, Poland

Dr Daniel J. van Wamelen, Department of Basic & Clinical Neuroscience, King’s College London. Huvudsyftet med denna enkät är att undersöka hur kost påverkar dystoni och om hur vi och andra läkare kan ta i itu med dessa problem. Enkäten tar 15–25 minuter att göra.

Enkätundersökningen avslutas 31st July 2023