Aktuelle tilgjengelige undersøkelser

Nedenfor finner du en oversikt over alle tilgjengelige offentlige undersøkelser. Velg en og begynn og delta i å levere verdifull informasjon, som kan brukes til å hjelpe dystonipasienter i dag og i fremtiden. Svaret ditt er veldig viktig for oss.

Diett og dystoni

Undersøkelse av Dr Katarzyna Smilowska of Silesian Center of Neurology, Katowice, Poland

Dr Daniel J. van Wamelen, Department of Basic & Clinical Neuroscience, King’s College London. Hovedmålet med denne undersøkelsen er å undersøke hvordan diett påvirker dystoni og hvis det gjør det, hvordan kan vi og andre leger addressere disse problemene. Undersøkelsen tar ca 15-25 minutter.

Undersøkelsen avsluttes 31st July 2023