Kost och dystoni

Survey by Dr Katarzyna Smilowska of Silesian Center of Neurology, Katowice, Poland

Denna enkät skapades av Katarzyna Smilowska och Daniel van Wamelen. Vi är bägge forskare med ett speciellt intresse av rörelsestörningar, inklusive dystoni. Huvudsyftet med denna enkät är att undersöka hur kost påverkar dystoni och om hur vi och andra läkare kan ta i itu med dessa problem. Enkäten tar 15–25 minuter att göra. Enkäten är fullständigt anonym, vilket betyder att ingenting av er personliga information kommer att samlas in. Vi är mycket tacksamma om du beslutar att hjälpa oss i vår forskning. Tack så mycket!

Denna enkätundersökning är anonym, men vi vill registrera ditt land. När du deltagit it undersökningen har du möjlighet att registrera ditt namn och din e-postadress om du vill få en kopia av resultaten.

I vilket land bor du?


Starta enkätundersökningen