Voeding en dystonie

Survey by Dr Katarzyna Smilowska of Silesian Center of Neurology, Katowice, Poland

Deze enquête is opgesteld door Katarzyna Smilowska en Daniel van Wamelen. Wij zijn beiden onderzoekers met een speciale interesse in bewegingsstoornissen, waaronder dystonie. Het belangrijkste doel van deze enquête is om te onderzoeken hoe voeding dystonie beïnvloedt en zo ja, hoe wij en andere artsen deze problemen zouden kunnen aanpakken. Het invullen van de enquête neemt 15-25 minuten in beslag. Het onderzoek is volledig anoniem, wat betekent dat geen van uw persoonlijke gegevens zullen worden verzameld. Wij zijn u zeer dankbaar als u besluit ons te steunen in ons onderzoek. Hartelijk dank!

Dit onderzoek is anoniem, maar we willen wel uw land registreren ten behoeve van het onderzoek. Als de enquête klaar is, hebt u de mogelijkheid om uw naam en e-mailadres te registreren als u een kopie van de onderzoeksresultaten wilt ontvangen.

In welk land woont u?


Start het onderzoek