Om Dystonia Europe

Dystonia Europe är paraplyorganisationen för nationella patientföreningar för dystoni i Europa. Vi erbjuder en plattform på europeisk nivå för alla som är intresserade av dystoni och vi samarbetar med:
  • patientföreningsgrupper:
  • Läkarstudenter och yngre läkare
  • hälso- och sjukvårdspersonal
  • forskare och vetenskapsmän.
  • specialister på rörelsestörningar
  • läkemedels- och medicinteknisk industri

Vision och uppdrag:

Vår vision är att förbättra livskvaliteten för människor som lever med dystoni i Europa samtidigt som vi stöder sökandet efter ett botemedel genom följande kärnverksamheter:
  • Öka medvetenheten och vara den ledande rösten i Europa när det gäller effekterna av dystoni.
  • Dela kunskapen - tillhandahålla den senaste informationen och resurserna för våra medlemmar och även vara en informationskälla för andra intressenter.
  • Koppla samman personer med dystoni, medlemsorganisationer, sjukvårdspersonal, europeiska beslutsfattare och behandlingsindustrin för att minska bristerna i dagens dystonibehandlingar.
  • Främja träning och utbildning och utbilda multidisciplinära team och intressenter längs dystoniprocessen för att optimera vården och förbättra livskvaliteten.