Dystonia Europe ondersteunt onderzoekers bij het bevorderen van onderzoek dat kan leiden tot toekomstige behandelingen en genezing van dystonie. Help ons door het invullen van onze korte enquêtes over de tevredenheid over de behandeling, de kwaliteit van leven, toegang tot behandeling etc. Uw persoonlijke dystonie ervaring en input kan de dystonie gemeenschap nu en in de toekomst ten goede komen.

“Mijn dag met dystonie kan belangrijke informatie geven voor toekomstig onderzoek!”

dystonia patient