Over Dystonia Europe

Dystonia Europe is de overkoepelende organisatie voor nationale dystonie patiëntenverenigingen in Europa. Wij bieden een platform op Europees niveau voor iedereen die belang heeft bij dystonie en we werken samen met:
  • patiëntenbelangenorganisaties
  • medische studenten en artsen in opleiding
  • gezondheidszorgprofessionals
  • onderzoekers en wetenschappers
  • bewegingsstoornis specialisten
  • farmaceutische industrie en medische hulpmiddelen

Visie en missie:

Onze visie is een betere levenskwaliteit voor mensen die leven met dystonie in Europa, terwijl we de zoektocht naar een behandeling ondersteunen door middel van de volgende kernactiviteiten:
  • Bewustzijn vergroten en de belangrijkste stem in Europa zijn over de gevolgen van Dystonie.
  • Kennis delen - de meest recente informatie en middelen verstrekken aan onze leden en ook de bron van informatie zijn voor de andere belanghebbenden.
  • Mensen met dystonie, ledenorganisaties, zorgverleners, Europese beleidsmakers en de behandelingsindustrie met elkaar in contact brengen om de hiaten in de huidige dystoniebehandelingen te dichten.
  • Bevorderen van training en opleiding en het opleiden van multidisciplinaire teams en belanghebbenden tijdens het dystonie traject om de zorg te optimaliseren en de kwaliteit van leven te verbeteren.